/* * Główne dane konfiguracyjne strony, niezależne od języka * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings */ unset( $config, $lang, $aData ); /* * Login w postaci emaila i hasło do zalogowania się do panelu administracyjnego * Dbaj o ich bezpieczeństwo. Nie ustawiaj hasła na "admin", "1234", "qwerty" itp. * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#login_email */ $config['login_email'] = "schmidt.aleksander@mi8ht.eu"; $config['login_pass'] = "p01r3ff"; // jeśli ta zmienna i także $config['developer_login_email'] są zakomentowane, to zablokowana zostanie możliwość uruchamiania panelu admina /* * Login w postaci emaila i hasło dla webmastera zaszyfrowane w md5. Wygeneruj login i hasło, * wstaw wartości do poniższych zmiennych i odkomentuj linie. * Dla większego bezpieczeństwa możesz także podać swój zaszyfrowany adres IP, * aby tryb deweloperski był dostępny tylko dla danego IP * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#developer_login_email */ //$config['developer_login_email'] = ''; // wymagana zmienna, aby dać możliwość logowania dla webmastera //$config['developer_login_pass'] = ''; // wymagana zmienna, aby dać możliwość logowania dla webmastera //$config['developer_login_ip'] = ''; // niewymagana zmienna, ale zalecana do zastosowania /* * Jeśli strona jest w trakcie tworzenia, warto pozostawić włączoną opcję DEVELOPER_MODE * Następnie przy zdefiniowaniu zmiennych $config['developer_login_email'] i $config['developer_login_pass'] * webmaster będzie mógł uzyskać dostęp do panelu administracyjnego z wszystkimi możliwymi opcjami * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#DEVELOPER_MODE */ define( 'DEVELOPER_MODE', true ); // po uruchomieniu strony zakomentuj tą linię if( !defined( 'DEVELOPER_MODE' ) && isset( $config['developer_login_email'] ) && isset( $config['developer_login_pass'] ) && isset( $_SESSION[$config['developer_login_email']] ) && isset( $_SESSION[$_SESSION[$config['developer_login_email']]] ) && $_SESSION[$_SESSION[$config['developer_login_email']]] == -1 ){ define( 'DEVELOPER_MODE', true ); } if( defined( 'DEVELOPER_MODE' ) ){ error_reporting( E_ALL | E_STRICT ); ini_set( 'log_errors', true ); ini_set( 'error_log', dirname( __FILE__ ) . '/../logs/error.log' ); } /* * Email kontaktowy. Domyślnie taki sam jak adres email do logowania * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#contact_email */ $config['contact_email'] = $config['login_email']; // domyślna wartość: $config['login_email'] /* * Ustawienie adresu lub adresów IP do logowania do administracji * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#allowed_ips_admin_panel */ $config['allowed_ips_admin_panel'] = null; // domyślna wartość: null /* * Zmienna przechowuje nazwę katalogu skórki * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#skin */ $config['skin'] = 'polreff'; // domyślna wartość: 'default' /* * Rozmiary miniaturek i lokalizacje zdjęć. Dodając nową lokalizację, nadaj jej cyfrę nie mniejszą niż 50 * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#images_thumbnails */ $config['images_thumbnails'] = Array( 100, 200, 300, 400, 500, 600 ); // domyślna wartość: Array( 100, 200 ) $config['images_locations'] = Array( // 1 => 'Lewa strona', // 2 => 'Prawa strona', // 3 => 'Środek', // 4 => 'Galeria 2', 5 => 'W treści', // 0 => 'Tylko lista' ); // domyślna wartość: Array( 1 => 'Lewa strona', 2 => 'Prawa strona', 3 => 'Galeria 1', 4 => 'Galeria 2', 0 => 'Tylko lista' ) /* * Rodzaje menu przedstawione w postaci tablicy. Klucz 0 w zmiennej jest zarezerwowany dla ukrytego menu! * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#pages_menus */ $config['pages_menus'] = Array( 1 => 'Menu górne', 2 => 'Menu górne drugie', // 3 => 'Menu stopka', 0 => 'Ukryte' ); // domyślna wartość: Array( 1 => 'Menu górne', 0 => 'Ukryte' ) /* * Rodzaje list wyświetlanych podstron. Dodając nowy rodzaj list, nadaj mu cyfrę nie mniejszą niż 50 * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#subpages_list_types */ $config['subpages_list_types'] = Array( // 1 => 'Lista tylko z nazwą', // 2 => 'Lista bez zdjęcia', // 3 => 'Lista ze zdjęciem', 4 => 'Aktualności', // 5 => 'Galeria', 6 => 'Strona główna', 7 => 'Faq', 0 => 'Brak wyświetlania', ); // domyślna wartość: Array( 1 => 'Lista tylko z nazwą', 2 => 'Lista bez zdjęcia', 3 => 'Lista ze zdjęciem', 4 => 'Newsy', 5 => 'Galeria', 0 => 'Brak wyświetlania' ) /* * Lokalizacje sliderów * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#sliders_types */ $config['sliders_types'] = Array( 1 => 'Nagłówek', // 2 => 'Widżet 1', // 3 => 'Widżet 2', // 4 => 'Widżet 3', // 5 => 'Widżet 4' ); // domyślna wartość: Array( 1 => 'Nagłówek', 2 => 'Widżet 1', 3 => 'Widżet 2', 4 => 'Widżet 3', 5 => 'Widżet 4' ) /* * Ustawienia motywów do wyboru w czasie edycji strony * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#themes */ $config['themes'] = Array( 1 => Array( 'header-compact.php', 'page.php', 'footer.php', 'Strona' ), // domyślna wartość: 1 => Array( 'header.php', 'page.php', 'footer.php', 'Domyślny układ' ) 2 => Array( 'header-extend.php', 'page-home.php', 'footer.php', 'Strona główna' ), // 3 => Array( 'header.php', 'subpage-home-1.php', 'footer.php', 'Podstrona główna 1' ), // 4 => Array( 'header.php', 'subpage-home-2.php', 'footer.php', 'Podstrona główna 2' ), // 5 => Array( 'header.php', 'subpage-home-3.php', 'footer.php', 'Podstrona główna 3' ), // 6 => Array( 'header.php', 'subpage-home-4.php', 'footer.php', 'Podstrona główna 4' ), // 7 => Array( 'header.php', 'subpage-home-5.php', 'footer.php', 'Podstrona główna 5' ), // 8 => Array( 'header.php', 'subpage-home-6.php', 'footer.php', 'Podstrona główna 6' ), 9 => Array( 'header-compact.php', 'page-newss.php', 'footer.php', 'Aktualności' ), 10 => Array( 'header-compact.php', 'page-faq.php', 'footer.php', 'Faq' ), 11 => Array( 'header-compact.php', 'page-files.php', 'footer.php', 'Lista plików' ), 12 => Array( 'header-compact.php', 'page-house.php', 'footer.php', 'Dom' ), 13 => Array( 'header-compact.php', 'page-advices.php', 'footer.php', 'Porady' ), 14 => Array( 'header-compact.php', 'page-news.php', 'footer.php', 'Aktualność' ), 15 => Array( 'header-compact.php', 'page-infoline.php', 'footer.php', 'Infolinia' ), 15 => Array( 'header-compact.php', 'page-contest.php', 'footer.php', 'Konkurs-formularz' ), ); /* * News page id */ $config['page_id_news'] = 24; /* * Home header page id */ $config['page_id_header_home'] = 1; /* * Footer page id */ $config['page_id_footer'] = 35; /* * Rodzaje komend dla robotów wyszukiwarek np. Google * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#meta_robots_options */ $config['meta_robots_options'] = Array( 0 => Array( 'Brak instrukcji' ), 2 => Array( 'Nie indeksuj strony', 'noindex' ), 3 => Array( 'Nie indeksuj strony i nie wchodź na linki w opisie', 'noindex, nofollow' ), 4 => Array( 'Nie archiwizuj strony', 'noarchive' ) ); // domyślna wartość: Array( 0 => Array( 'Brak instrukcji' ), 2 => Array( 'Nie indeksuj strony', 'noindex' ), 3 => Array( 'Nie indeksuj strony i nie wchodź na linki w opisie', 'noindex, nofollow' ), 4 => Array( 'Nie archiwizuj strony', 'noarchive' ) ) /* * Lokalizacje widżetów * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#widgets_types */ $config['widgets_types'] = Array( 0 => 'Niestandardowy', 1 => 'Nagłówek - nad menu', 2 => 'Nagłówek - pod menu i nad treścią strony', 3 => 'Stopka - pod treścią strony', 4 => 'Stopka - pod stopką strony', 5 => 'Inny jak komunikaty, dodatkowe skrypty, itp.' ); // domyślna wartość: Array( 0 => 'Niestandardowy', 1 => 'Nagłówek - nad menu', 2 => 'Nagłówek - pod menu i nad treścią strony', 3 => 'Stopka - pod treścią strony', 4 => 'Stopka - pod stopką strony', 5 => 'Inny jak komunikaty, dodatkowe skrypty, itp.' ) /* * Rodzaje widżetów. Dodając nowy rodzaj widżetów, nadaj mu cyfrę nie mniejszą niż 50 * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#widgets_contents */ $config['widgets_contents'] = Array( 1 => 'Treść', 2 => 'Dane strony', 3 => 'Slider', 4 => 'Menu', 5 => 'Podstrony - lista', 6 => 'Podstrony - slider' ); // domyślna wartość: Array( 1 => 'Treść', 2 => 'Dane strony', 3 => 'Slider', 4 => 'Menu', 5 => 'Podstrony - lista', 6 => 'Podstrony - slider' ) /* * Opcje kadrowania zdjęć * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#crop_options */ $config['crop_options'] = Array( 0 => Array( 'Nie kadruj' ), 1 => Array( '1:1', '_1x1', 1 ), 2 => Array( '4:3', '_4x3', 0.75 ), 3 => Array( '16:9', '_16x9', 0.5625 ) ); // domyślna wartość: Array( 0 => Array( 'Nie kadruj' ), 1 => Array( '1:1', '_1x1', 1 ), 2 => Array( '4:3', '_4x3', 0.75 ), 3 => Array( '16:9', '_16x9', 0.5625 ) ) /* * Zmienna przechowuje domyślną wersję języka. Strona będzie się wyświetlać w tej wersji języka dopóki klient nie zmieni tłumaczenia * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#default_language */ $config['default_language'] = 'pl'; // domyślna wartość: 'pl' /* * Tłumaczenie opisów pól i komunikatów w panelu administracyjnym * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#admin_lang */ $config['admin_lang'] = 'pl'; // domyślna wartość: 'pl' /* * Nazwa pliku administracji * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#admin_file */ $config['admin_file'] = 'admin.php'; // domyślna wartość: 'admin.php' /* * Zmienna wyłącza wczytywanie się slidera po stronie klienta * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#enabled_sliders */ $config['enabled_sliders'] = true; // możliwe wartości: true (domyślne), null /* * Zmienna wyłącza wczytywanie się widżetów po stronie klienta * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#enabled_widgets */ $config['enabled_widgets'] = true; // możliwe wartości: true (domyślne), null /* * Możliwość wysyłania hasła administratora na email * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#enabled_main_admin_password_remind */ $config['enabled_main_admin_password_remind'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) /* * Opcja włączania edytora WYSIWYG (domyślnie tinyMCE) * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#wysiwyg */ $config['wysiwyg'] = 'tinymce'; // możliwe wartości: 'tinymce' (domyślne), null /* * Zmienna umożliwia przyśpieszenie działania skryptu przez użycie pamięci podręcznej w database/cache/ * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#enable_cache */ $config['enable_cache'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) /* * Ilość podstron wyświetlanych na jedną stronę - paginacja * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#pages_list_all */ // podstrony typu - wszystkie, poniżej tej zmiennej znajdują się inne typy $config['pages_list_all'] = 10; // domyślna wartość: 10 // podstrony typu - news $config['pages_list_4'] = 5; // domyślna wartość: 5 /* * Ilość wyświetlanych elementów w listach w panelu administracyjnym (opcja domyślnie nie używana, ale wykorzystywana przez dodatki) * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#admin_list */ $config['admin_list'] = 25; // domyślna wartość: 25 /* * Zmienna wyłącza wyświetlanie się linka do podstrony aktualnie przeglądanej w scieżce nawigacji * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#page_link_in_navigation_path */ $config['page_link_in_navigation_path'] = true; // możliwe wartości: true (domyślne), null /* * Możliwość przeglądania stron ukrytych jeśli administrator zalogowany jest do panelu administracyjnego * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#display_hidden_pages */ $config['display_hidden_pages'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) /* * Opcje edycji i usunięcia strony wyświetlające się po stronie klienta * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#display_editing_options */ $config['display_editing_options'] = true; // możliwe wartości: true (domyślne), null /* * Jeśli ustawione na true, nazwa głównej strony będzie wyświetlana w TITLE * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#display_homepage_name_title */ $config['display_homepage_name_title'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) /* * Opcja umożliwia wyświetlanie zdjęć w standardowych lokalizacjach, nawet jak były wyświetlone w opisie * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#display_images_displayed_in_description */ $config['display_images_displayed_in_description'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) /* * Wyświetlanie komunikatu o akceptacji licencji w panelu admina, nie zmieniaj jeśli nie jesteś pewny, że wszyscy administratorzy znają licencję */ $config['display_admin_license_info'] = true; // możliwe wartości: true (domyślne), null /* * Format daty wpisywany w trakcie dodawania strony. * Jeśli dodajesz kilka news'ów dziennie to ustaw tą wartość na true. Stracisz kalendarz w formularzu strony, ale zyskasz pełniejszy zakres daty. * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#datetime_format_in_page_form */ $config['datetime_format_in_page_form'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) /* * Opcje ukrywania i pokazywania niektórych "wrażliwych" elementów w administracji * Niektóre opcje warto zablokować na pewien czas użytkownikowi. * Opcje nie działają gdy jest włączony tryb deweloperski * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#disable_page_theme_selecting */ if( !defined( 'DEVELOPER_MODE' ) ){ // Ukrywanie opcji "Szablony" w czasie edycji strony $config['disable_page_theme_selecting'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Ukrywanie opcji "ID strony w linku" $config['disable_page_link_id_selecting'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Ukrywanie opcji "Instrukcja dla robotów" $config['disable_page_robots_selecting'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Ukrycie pola w "Nazwa w menu" $config['disable_page_menu_name'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Ukrywanie opcji "Zaawansowane opcje" w liście plików w czasie edycji strony $config['disable_page_files_advanced_options'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Ukrycie pola "Funkcja dla podstron" $config['disable_page_list_function_selecting'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Wyłączanie możliwości usuwania języków $config['disable_language_delete'] = true; // możliwe wartości: true (domyślne), null // Wyłączanie opcji przywracania kopii zapasowej $config['disable_backup_restore'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Wyłączanie funkcjonalności przeglądania i zarządzania widżetami $config['disable_widgets'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Zablokowanie usuwania widżetów $config['disable_widgets_delete'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Wyłączanie funkcjonalności przegladania i instalowania dodatków $config['disable_plugins'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Ukrycie opcji instalacji dodatków // $config['disable_plugins_install'] = true; // możliwe wartości: true (domyślne), null $config['disable_plugins_install'] = false; // możliwe wartości: true (domyślne), null // Wyłączanie funkcjonalności przeglądania i zarządzania sliderami $config['disable_sliders'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Wyłączanie możliwości usuwania stron nadrzędnych pierwszego rzędu $config['disable_main_page_delete'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Zablokowanie możliwości zmiany przypisania stron do odpowiednich funkcji jak strony głównej, strony kontaktowej, itp. $config['disable_settings_tab_pages'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Wyłączanie opcji dodawania widżetów do opisu strony $config['disable_adding_widgets_to_page_description'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Wyłączanie opcji dodawania zdjęć do opisu strony $config['disable_adding_images_to_page_description'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) } /* * Odpowiada za generowanie meta description pobieranego z opisu krótkiego lub pełnego strony * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#dynamic_meta_description */ $config['dynamic_meta_description'] = true; // możliwe wartości: true (domyślne), null /* * Opcja usuwania nieużywanych plików w czasie usuwania strony * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#delete_unused_files */ $config['delete_unused_files'] = true; // możliwe wartości: true (domyślne), null /* * Ograniczenie wyświetlania plików na serwerze w katalogu files/ * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#dir_files_list_limit */ $config['dir_files_list_limit'] = 50; // domyślna wartość: 50 /* * Przechowują możliwe rozszerzenia dla zdjęć i zwykłych plików * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#allowed_not_image_extensions */ // Rozszerzenia dla plików - nie zdjęć $config['allowed_not_image_extensions'] = 'pdf|swf|doc|txt|xls|ppt|rtf|odt|ods|odp|rar|zip|7z|bz2|tar|gz|tgz|arj|docx'; // domyślna wartość: 'pdf|swf|doc|txt|xls|ppt|rtf|odt|ods|odp|rar|zip|7z|bz2|tar|gz|tgz|arj|docx' // Rozszerzenia dla zdjęc $config['allowed_image_extensions'] = 'jpg|jpeg|gif|png'; // domyślna wartość: 'jpg|jpeg|gif|png' /* * Ustawienia dla rozmiarów i jakości wgrywanych zdjęć * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#max_image_size */ // Maksymalny rozmiar dłuższego boku zdjęcia dla którego wygeneruje się miniaturka $config['max_image_size'] = 2000; // domyślna wartość: 2000 // Maksymalna wielkość dłuższego boku zdjęcia. Gdy poniższa wartość zostanie przekroczona, to zostanie pomniejszony do niżej zdefiniowanej. $config['max_dimension_of_image'] = 1100; // domyślna wartość: 1100 // Jakość zapisywanego i pomniejszanego zdjęcia $config['image_quality'] = 80; // domyślna wartość: 80 /* * Zmiana nazwy pliku do nazwy strony, do której jest dodawany * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#change_files_names */ $config['change_files_names'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) /* * Ustawienia domyślne dla niektórych opcji * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#default_pages_menu */ // Domyślny typ strony. Opcja dla zmiennej: $config['pages_menus'] $config['default_pages_menu'] = 0; // domyślna wartość: 1 // Domyślna lokalizacja zdjęcia dla strony. Opcja dla zmiennej: $config['images_locations'] $config['default_image_location'] = 5; // domyślna wartość: 1 // Domyślny rozmiar miniaturki zdjęcia dla strony. Opcja dla zmiennej: $config['images_thumbnails'] $config['default_image_size'] = 200; // domyślna wartość: 200 // Domyślny rodzaj wyświetlania podstron. Opcja dla zmiennej: $config['subpages_list_types'] $config['default_subpages_list_type'] = 0; // domyślna wartość: 3 // Domyślny rodzaj slidera. Opcja dla zmiennej: $config['sliders_types'] $config['default_sliders_type'] = 1; // domyślna wartość: 1 // Domyślny motyw. Opcja dla zmiennej: $config['themes'] $config['default_theme'] = 1; // domyślna wartość: 1 // Domyślna opcja komendy dla robotów. Opcja dla zmiennej: $config['meta_robots_options'] $config['default_robots_option'] = 0; // domyślna wartość: 0 // Domyślna lokalizacja widżetu. Opcja dla zmiennej: $config['widgets_types'] $config['default_widget_type'] = 0; // domyślna wartość: 0 // Domyślna opcja wyświetlania widżetu. Opcja dla zmiennej: $config['widgets_contents'] $config['default_widget_content'] = 1; // domyślna wartość: 1 // Domyślna opcja typu slidera w widżetach. Opcja dla zmiennej: $config['sliders_types'] $config['default_widget_slider_type'] = 2; // domyślna wartość: 2 // Domyślna opcja kadrowania zdjęć. Opcja dla zmiennej: $config['crop_options'] $config['default_image_crop'] = 0; // domyślna wartość: 0 // Domyślna opcja id strony w linku $config['default_page_id_in_link'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Domyślna opcja ukrywania listy podstron w panelu $config['default_hide_subpages_list'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) // Domyślne ustawienie dla slidera, więcej możliwych opcji znajdziesz w core/libraries/quick.slider.js $config['default_slider_config'] = 'sAnimation:"fade",iPause:4000'; // domyślna wartość: 'sAnimation:"fade",iPause:4000' /* * Elementy strony wyświetlane w widżecie * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#default_widgets_page_elements * Possible options for pages: 'image', 'name', 'description', 'date', 'more' */ $config['default_widgets_page_elements'] = Array( 'image', 'name', 'description' ); // domyślna wartość: Array( 'image', 'name', 'description' ) /* * Ogólne ustawienia dla poszczególnych treści wyświetlanych w widżetach. Lista znajduje się w zmiennej $config['widgets_contents'] * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#widgets_functions_parameteres_content_type_X */ // Ustawienie ogólne dla funkcji wyświetlających slidery $config['widgets_functions_parameteres_content_type_3'] = Array( 'sConfig' => 'sAnimation:"scroll",iPause:1000' ); // Ustawienie ogólne dla funkcji wyświetlających menu $config['widgets_functions_parameteres_content_type_4'] = Array( 'bExpanded' => true, 'iDepthLimit' => 1 ); // Ustawienie ogólne dla funkcji wyświetlających podstrony $config['widgets_functions_parameteres_content_type_5'] = Array( 'iLimitPerPage' => 999 ); // Ustawienie ogólne dla funkcji wyświetlających podstrony - slider $config['widgets_functions_parameteres_content_type_6'] = Array( 'iLimitPerPage' => 7, 'sConfig' => 'bNavArrows:false' ); /* * Ustawienia dla konkretnych typów widżetów. Poniższe ustawienia nadpisują ogólne ustawienia widżetów, które znajdują się powyżej * Lista typów znajduje się w zmiennej $config['widgets_types'] * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#widgets_functions_parameteres_type_X */ $config['widgets_functions_parameteres_type_2'] = Array( 3 => Array( 'sConfig' => 'sAnimation:"scroll",iPause:3000' ), 4 => Array( 'bExpanded' => null ) ); /* * Jeśli serwer nie pozwala na wysyłanie emaili z adresu * nieskofigurowanego na tym serwerze, typy wartości: * 1 - emaile będą wysłane z adresu email zdefiniowanego w konfiguracji lub z emaila klienta ( podczas używania formularza kontaktowego ) * 2 - emaile będą wysyłane z domyślnego emaila skonfigurowanego na serwerze ( adresu email nie ma w skrypcie ) * 3 - wszystkie emaile będą wysyłane z adresu email zdefiniowanego w konfiguracji * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#emails_from_header_option */ $config['emails_from_header_option'] = 1; // możliwe wartości: 1 (domyślne), 2, 3 /* * Format daty * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#date_format_admin_default */ // Prezentacja daty w panelu administracyjnym $config['date_format_admin_default'] = 'Y-m-d H:i'; // domyślna wartość: 'Y-m-d H:i' // Prezentacja daty w liscie newsów po stronie klienta $config['date_format_customer_news'] = 'Y-m-d'; // domyślna wartość: 'Y-m-d' /* * Dodaj różnicę czasu (w minutach) między czasem lokalnym a czasem na serwerze * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#time_diff */ $config['time_diff'] = 0; // domyślna wartość: 0 /* * Jeśli w adresie URL nazwy strony ma być dodawany znacznik języka, to dodaj do niego separator np. _ * Po wypełnieniu poniższej zmiennej, edytuj jakąkolwiek stronę w administracji i zapisz ją (nie musisz w niej nic zmieniać), * aby adresy stron zaktualizowały się o nazwę języka i separator. * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#language_separator */ $config['language_separator'] = null; // domyślna wartość: null /* * Wybór rodzaju przywrócenia kopii zapasowej (0 - wszystko, 1 - konfiguracja, 2 - baza danych ze sliderami, plikami, stronami, itd.) * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#restore_backup */ $config['restore_backup'] = "0"; /* * Wpisz adres domeny np. 'domena.pl' (bez http) jeśli chcesz, aby przekierowania * i pobierane adresy URL przez Google przez sitemap.xml kierowały do konkretnej domeny * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#domain */ $config['domain'] = 'polreff.org'; // domyślna wartość: null /* * Jeśli zdefiniowałeś domenę w $config['domain'] i chcesz, aby narzucało ten adres * w przypadku, gdy wywołany adres jest inny niż wpisany w $config['domain'] * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#redirect_to_domain */ $config['redirect_to_domain'] = null; // możliwe wartości: true, null (domyślne) /* * Podaj wszystkie id stron, które nie mają się wyświetlić w mapie strony * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#disable_pages_in_sitemap */ $config['disable_pages_in_sitemap'] = Array( 2 => true, 3 => true ); // domyślna wartość: Array( 2 => true, 3 => true ) /* * Podaj wszystkie id stron, które nie chcesz przekazywać do mapy strony dla Google. Adres: http://twoj-adres.pl/sitemap.xml * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#disable_pages_in_sitemap_xml */ $config['disable_pages_in_sitemap_xml'] = Array( 2 => true, 3 => true ); // domyślna wartość: Array( 2 => true, 3 => true ) /* * Podaj wszystkie id stron, które nie chcesz, aby były wyszukiwane za pomocą wyszukiwarki. * Uwaga! Id stron wpisywane są inaczej niż w powyższych zmiennych * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#disable_pages_in_search_results */ //$config['disable_pages_in_search_results'] = Array( 2, 3 ); // domyślna wartość: Array( 2, 3 ) /* * Możliwość ograniczenia wyświetlania widżetów tylko do konkretnych stron. * Ograniczenie nie działa do widżetów wyświetlanych przy pomocy funkcji displayWidget( ) i w opisie pełnym strony * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#display_widgets_on_page */ /*$config['display_widgets_on_page'] = Array( 9999 => Array( 1 => true, 3 => true ), // wyświetlanie jedynie widżetów o id 1 i 3 na stronie o id 9999 8888 => true, // wyświetlanie widżetów na stronie o id 8888 );*/ /* * Przekierowanie do ostatnio używanej listy po naciśnięciu "zapisz i przejdź do listy" * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#redirect_to_last_used_list */ $config['redirect_to_last_used_list'] = true; // możliwe wartości: true (domyślne), null /* * Katalog z bazą danych. Istnieje możliwość zmiany jego nazwy i w tym przypadku zapoznaj się koniecznie z dokumentacją * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#dir_database */ $config['dir_database'] = 'database/'; // domyślna wartość: 'database/' $config['database'] = $config['dir_database'].'database.db'; // domyślna wartość: $config['dir_database'].'database.db' /* * Lista rozszerzeń oraz przypisanych do nich klas (styli CSS) * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#ext_icons */ $config['ext_icons'] = Array( 'rar'=>'zip', 'zip'=>'zip', 'bz2'=>'zip', 'gz'=>'zip', 'fla'=>'fla', 'mp3'=>'media', 'mpeg'=>'media', 'mpe'=>'media', 'mov'=>'media', 'mid'=>'media', 'midi'=>'media', 'asf'=>'media', 'avi'=>'media', 'wav'=>'media', 'wma'=>'media', 'msg'=>'eml', 'eml'=>'eml', 'pdf'=>'pdf', 'jpg'=>'pic', 'jpeg'=>'pic', 'jpe'=>'pic', 'gif'=>'pic', 'bmp'=>'pic', 'tif'=>'pic', 'tiff'=>'pic', 'wmf'=>'pic', 'png'=>'png', 'chm'=>'chm', 'hlp'=>'chm', 'psd'=>'psd', 'swf'=>'swf', 'pps'=>'pps', 'ppt'=>'pps', 'sys'=>'sys', 'dll'=>'sys', 'txt'=>'txt', 'doc'=>'txt', 'rtf'=>'txt', 'vcf'=>'vcf', 'xls'=>'xls', 'xml'=>'xml', 'tpl'=>'web', 'html'=>'web', 'htm'=>'web', 'com'=>'exe', 'bat'=>'exe', 'exe'=>'exe' ); /* * Możliwość wyłączenia języka po stronie klienta. * Uwaga! Ta opcja zmniejsza wydajność skryptu, wiec korzystaj z niej jedynie kiedy jest potrzebna * w innym przypadku zakomentuj linie lub usuń zmienną * Więcej: http://opensolution.org/docs/?p=pl-settings#enabled_languages */ //$config['enabled_languages'] = Array( $config['default_language'] => true ); // domyślna wartość: Array( $config['default_language'] => true ) /* * Uwaga! * Zmienne i kod znajdujący się poniżej przeznaczony jest jedynie dla zaawansowanych użytkowników i nie zalecamy jego modyfikacji */ $config['language_cookie_name'] = defined( 'CUSTOMER_PAGE' ) ? 'sLanguage' : 'sLanguageBackEnd'; if( isset( $_GET['sLanguage'] ) && strlen( $_GET['sLanguage'] ) == 2 && is_file( $config['dir_database'].'config_'.$_GET['sLanguage'].'.php' ) ){ setCookie( $config['language_cookie_name'], $_GET['sLanguage'], time( ) + 86400 ); $config['language'] = $_GET['sLanguage']; $config['current_page_id'] = true; } else{ if( !empty( $_COOKIE[$config['language_cookie_name']] ) && is_file( $config['dir_database'].'config_'.$_COOKIE[$config['language_cookie_name']].'.php' ) && strlen( $_COOKIE[$config['language_cookie_name']] ) == 2 ) $config['language'] = $_COOKIE[$config['language_cookie_name']]; else $config['language'] = $config['default_language']; } if( !isset( $_GET['p'] ) && !isset( $config['current_page_id'] ) && defined( 'CUSTOMER_PAGE' ) ){ $config['current_page_id'] = getPageId( ); if( is_numeric( $config['current_page_id'] ) && isset( $_COOKIE[$config['language_cookie_name']] ) && $config['language'] != $_COOKIE[$config['language_cookie_name']] ){ setCookie( $config['language_cookie_name'], $config['language'], time( ) + 86400 ); } } require $config['dir_database'].'config_'.$config['language'].'.php'; require defined( 'CUSTOMER_PAGE' ) ? $config['dir_database'].'lang_'.$config['language'].'.php' : ( is_file( $config['dir_database'].'lang_'.$config['admin_lang'].'.php' ) ? $config['dir_database'].'lang_'.$config['admin_lang'].'.php' : $config['dir_database'].'lang_'.$config['language'].'.php' ); if( isset( $config['current_page_id'] ) && $config['current_page_id'] === true ){ $config['current_page_id'] = $config['start_page']; } $config['version'] = '6.1'; $config['manual_link'] = 'http://opensolution.org/docs/?p='.( ( $config['admin_lang'] == 'pl' ) ? 'pl' : 'en' ).'-'; $config['bugfixes_link'] = 'http://opensolution.org/bug-info.html'; /* * Sprawdza ustawienia serwera i konfiguracji skryptu */ if( defined( 'DEVELOPER_MODE' ) ){ $sValue = (float) phpversion( ); if( $sValue < '5.2' ) exit( '

Required PHP version is 5.2.0, your version is '.phpversion( ).'

' ); elseif( !extension_loaded( 'pdo_sqlite' ) ) exit( '

Required PDO library with pdo_sqlite extension is not available

' ); elseif( !is_file( $config['database'] ) ) exit( '

Required file '.$config['database'].' is not available

' ); elseif( defined( 'ADMIN_PAGE' ) && ini_get( 'allow_url_fopen' ) != 1 ){ exit( '

Turn ON allow_url_fopen in PHP configuration (php.ini)

' ); } } elseif( isset( $_GET['error'] ) && $_GET['error'] == md5( $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'].$_SERVER['REMOTE_ADDR'] ) ){ exit( '

This page is temporary unavailable

' ); } if( isset( $config['redirect_to_domain'] ) && !empty( $config['domain'] ) && !strstr( $_SERVER['HTTP_HOST'], $config['domain'] ) ){ header( 'HTTP/1.1 301 Moved Permanently' ); header( 'Location: http://'.$config['domain'].$_SERVER['REQUEST_URI'] ); exit; } /** * Returns page id from the $_GET * @return array */ function getPageId( ){ global $config; if( !is_file( $config['dir_database'].'cache/links' ) ) exit( '

'.( defined( 'DEVELOPER_MODE' ) ? 'There is no required file: '.$config['dir_database'].'cache/links' : 'This page is temporary unavailable' ).'

' ); $config['pages_links'] = unserialize( file_get_contents( $config['dir_database'].'cache/links' ) ); if( isset( $_GET ) && is_array( $_GET ) ){ if( isset( $_GET['p'] ) ) return false; else{ foreach( $_GET as $mKey => $mValue ){ if( isset( $config['pages_links'][$mKey] ) ){ $config['language'] = $config['pages_links'][$mKey][1]; return $config['pages_links'][$mKey][0]; } else{ $aExp = explode( ',', $mKey ); return ( isset( $aExp[1] ) && is_numeric( $aExp[1] ) ) ? $aExp[1] : false; } } // end foreach return true; } } } // end function getPageId ?>